Kto odpowiada za ochronę Twoich danych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest BinSoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczytnie, przy ulicy Władysława IV 35, 12-100 Szczytno, NIP: 7451846889, REGON: 364251875, KRS: 0000618367.

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, można skontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych, pisząc na adres: iodo@binsoft.pl

Zasady przetwarzania danych osobowych

 1. Podanie danych osobowych przez Użytkowników Serwisu jest dobrowolne.
 2. Dane osobowe Użytkowników Serwisu przetwarzane będą na potrzeby związane z rejestracją w Sklepie oraz w przypadku udzielenia stosownej zgody na podstawie art. 6 ust.1 lit. a), do marketingu naszych produktów i usług. W przypadku zakupu towarów, dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO w celu prawidłowej realizacji umowy kupna-sprzedaży naszych produktów, jak też ich wysyłki. Niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy kupna – sprzedaży skutkuje odmową zawarcia tejże umowy.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zakresie rejestracji użytkownika w Serwisie, marketingu produktów i usług jest udzielona zgoda (art. 6 ust.1 lit. a RODO) , natomiast w przypadku zakupu towarów przetwarzanie danych jest konieczne w celu realizacji umowy (art. 6 ust.1 lit. b RODO).
 4. Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez użytkownika zgody lub maksymalnie do 5 lat od momentu zrealizowania zamówienia.
 5. Dane osobowe przekazywać będziemy do firm obsługujących nas w zakresie prawnym oraz realizującym dla nas działania marketingowe, jak również realizujących płatność i dostawę towaru. Nie będziemy przekazywać danych osobowych Klientów do państw trzecich.
 6. Użytkownicy mają prawo do wycofania w dowolnym momencie swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Aby wycofać zgodę, wystarczy wysłać e-mail na adres kontakt@binsoft.pl z prośbą o usunięcie danych z naszej bazy. Po otrzymaniu takiego żądania, przetwarzanie danych na podstawie wcześniej udzielonej zgody zostanie niezwłocznie zatrzymane, a dane użytkownika usunięte z naszych systemów, chyba że przetwarzanie jest nadal wymagane na mocy obowiązujących przepisów prawa lub świadczonej umowy.

Kto może mieć wgląd w Twoje dane?

Odbiorcą Twoich danych są m.in. nasi podwykonawcy, dostawcy infrastruktury informatycznej, lub inne podmioty, jeżeli będzie to niezbędne (np. w zakresie obsługi prawnej), w szczególności podmiot, który dostarcza usługę marketingową.

Czy Twoje dane będą przetwarzane w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie?

Tak, będziemy korzystać z narzędzi analitycznych (w tym profilujących) służących przedstawieniu produktów i usług.

Jakie posiadasz uprawnienia zgodnie z RODO?

Przysługuje Ci prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celach marketingowych i promocyjnych,
 2. dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii,
 3. sprostowania (poprawienia) nieprawidłowych danych osobowych,
 4. do żądania usunięcia danych osobowych,
 5. ograniczenia przetwarzania, czyli żądania ograniczenia przetwarzania danych do ich przechowywania. Odblokowanie przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania.
 6. Masz prawo też kierować skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa), jeżeli uważasz, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Pliki Cookies

 1. Administrator wykorzystuje Cookies w następujących celach:
  a. dopasowania do potrzeb Użytkownika oraz ułatwiania korzystania z Serwisu, w tym:

  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika; zbierania i analizowania danych o Urządzeniu Użytkownika w celu poprawiania działania Serwisu i ułatwiania korzystania z niego
  • zbierania danych statystycznych, analizowania ich oraz do profilowania (rekomendacji treści i dostosowania nowych treści pod zainteresowania Użytkowników;

  b. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu;

  c. wykorzystanie w procesie uwierzytelniania (logowania) użytkownika

  d. zbierania danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:

  • Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
 2. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies
  a. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

  b. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

  c. Ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

 3. Logi serwera:
  a. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

  b. Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

  c. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane w celu Twojej identyfikacji.

  d. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem